RozwijajSKRZYDŁAwłasnego talentu

Witaj w świecie Akademii Eduarte !

Akademia Eduarte to część Fundacji Eduarte, która prowadzi działania edukacyjne z zakresu nauki języków obcych, rytmiki, matematyki, robotyki oraz zajęć fitness. Swoją działalnością odpowiadamy na potrzeby lokalnej społeczności, dlatego nasza oferta nie stanowi zamkniętego katalogu i stale ją poszerzamy o nowe elementy. Nie chcemy być anonimowi, tworzymy relacje i społeczność ludzi, którzy są dla siebie ważni.

Poznaj nasza ofertę

Kid Acacdemy

KID ACADEMY to pakiet specjalnie opracowanych zajęć dla wymagających maluchów. Dzieci szybko się nudzą, w związku z czym zajęcia przepełnione są atrakcyjnymi zabawami i grami.

Junior Academy

JUNIOR ACADEMY jest kursem kierowanym do dzieci klas 1-5. Dzieci w tym wieku są już dojrzalsze, wiedzą, co je interesuje, mają większą zdolność do koncentracji. Dlatego przygotowaliśmy zestaw zajęć o dużym poziomie atrakcyjności. 

Teen Acacdemy

TEEN ACADEMY jest kursem przeznaczonym dla młodzieży klas 6-8. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych. Dzieci poszerzają swoją wiedzę wchodząc na wyższy poziom nauki. 

Master Academy

MASTER ACADEMY jest kursem skierowanym do uczniów szkół średnich, chcących w dalszym ciągu poszerzać swoja wiedzę związaną z językiem, jak i tych, którzy przygotowują się do egzaminów maturalnych.

Adult Acacdemy

ADULT ACADEMY jest kursem kierowanym do osób dorosłych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności językowe dla celów prywatnych lub zawodowych. Podróże zagraniczne lub rozmowy telefoniczne nie muszą być uciążliwe.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Przygotowujemy do egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka angielskiego. Zajęcia te są skierowane do uczniów ósmej klasy, którzy chcą dodatkowo usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę niezbędną do tego ważnego egzaminu. 

Matematyka z klockami

Dzięki tym zajęciom dzieci poprzez zabawę klockami Lego MoreToMaths uczą się umiejętności rozwiązywania problemów oraz pojęć matematycznych, a także czytania, słuchania, myślenia związanego z szeroko pojętą matematyką. 

Robotyka

Zajęcia dedykowane są dzieciom od 6 roku życia. Dzieci bawią się i pracują na zestawach Lego Education WeDo 1.0 oraz Lego Education WeDo 2.0. Zajęcia polegają na konstruowaniu z klocków określonych robotów, które następnie programuje się, uruchamia oraz w miarę możliwości i pomysłów modyfikuje.

Rytmika

Na zajęciach dzieci bawią się słowem, ruchem, rytmem, dźwiękami w asyście żywych instrumentów, często bardzo egzotycznych. Zajęcia te rozwijają wrażliwość muzyczną dziecka, jego poczucie rytmu, a także zaspokajają jego naturalną potrzebę ruchu, równocześnie wpływając pozytywnie na zdolność do koncentrowania uwagi, współdziałanie w grupie, pokonywanie nieśmiałości.

Fitness

Zajęcia stworzone z potrzeby „zejścia z kanapy” i chęci zadbania o swoją formę i zdrowie.  Lubimy holistyczne podejście do rozwoju człowieka. Bardzo bliska jest nam idea traktowania naszego ciała i umysłu jako nierozerwalnej całości.

Skip to content