PRZYGOTOWANIE
DO EGZAMINU

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Przygotowujemy do egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka angielskiego. Zajęcia te są skierowane do uczniów ósmej klasy, którzy chcą dodatkowo usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę niezbędną do tego ważnego egzaminu. 

Podczas zajęć uczestnicy pracują na repetytoriach oraz materiałach własnych prowadzących.

Wielkość grupy i ilość zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w małych grupach i trwają 90 minut.

Cykl obejmuje 25 spotkań.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

25 spotkań x 90 minut

Skip to content