ROBOTYKA

Robotyka

Zajęcia dedykowane są dzieciom od 6 roku życia. Dzieci bawią się i pracują na zestawach Lego Education WeDo 1.0 oraz Lego Education WeDo 2.0. Zajęcia polegają na konstruowaniu z klocków określonych robotów, które następnie programuje się, uruchamia oraz w miarę możliwości i pomysłów modyfikuje. Dzięki pracy w takim modelu dziecko uczy się zaangażowania w proces nauczania oraz podstawowych umiejętności programowania, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy, prezentacji.

Wielkość grupy i ilość zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Pełny cykl obejmuje 12 spotkań.

Robotyka

12 spotkań x 60 minut

Skip to content