RYTMIKA

Zajęcia muzyczno - rytmiczne

Na zajęciach dzieci bawią się słowem, ruchem, rytmem, dźwiękami w asyście żywych instrumentów, często bardzo egzotycznych. Zajęcia te rozwijają wrażliwość muzyczną dziecka, jego poczucie rytmu, a także zaspokajają jego naturalną potrzebę ruchu, równocześnie wpływając pozytywnie na zdolność do koncentrowania uwagi, współdziałanie w grupie, pokonywanie nieśmiałości. Dzieci uczą się także gry na różnego rodzaju perkusjonaliach.

Wielkość grupy i ilość zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 min – w przypadku dzieci młodszych (2-4 lata) i 45 min – dzieci starsze (5-6 lat). 

Cały cykl obejmuje 12 spotkań.

Zajęcia rytmiczno-muzyczne - 2,3,4 latki

12 spotkań x 30 minut

Zajęcia rytmiczno-muzyczne - 5,6 latki

12 spotkań x 45 minut

Skip to content